Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden KLAER AVENUE

              Opgesteld en herzien op 1 oktober 2015

Vestigingsgegevens

KLAER AVENUE verkoopt voor particuliere inbrengers nieuwe en gedragen tweedehands dameskleding, schoenen, tassen en accessoires en lifestyle artikelen via haar modezaak genaamd Klaer Fashion en House of Klaer, gevestigd aan de ‘s-Gravelandseweg 42, 1211 BT Hilversum.

E-mail: klaerfashion@gmail.com
Telefoon: 035 624 3775
KvK nr: 50318969
BTW nr: NL822674981B01
IBAN: NL19ABNA0419368078
     

       1. Inbrengen

1.1 – uitsluitend door particulieren
1.2 – eigendomsrecht
1.3 – artikelen afkomstig uit diefstal
1.4 – namaak artikelen
1.5 – verkoop en opbrengst
1.6 – retour
1.7 – privacy

      2. Kopen

2.1 – aankoop
2.2 – prijzen en betaling
2.3 – ruilen

 

     1 – Inbrengen:

 
1.1 – Uitsluitend door particulieren
Particulieren kunnen op afspraak artikelen inbrengen welke passen in het concept van de winkel. Kleding moet gewassen of gestoomd, gestreken en heel worden aangeleverd. Schoenen / laarzen moeten gepoetst zijn en schone zolen hebben. Tassen moeten leeg en schoon opgeleverd worden bij voorkeur in originele stoftas en accessoires moeten schoon en heel zijn en bij voorkeur in originele doosjes of verpakkingen.

1.2 – Eigendomsrecht
De artikelen blijven tot het moment dat deze verkocht worden of tot het moment van retour    ( zie 1.4 retour) eigendom van degene die het artikel inbrengt en zijn in de winkel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de inbrenger en onder andere, maar niet uitsluitend, niet verzekerd tegen diefstal, brand of waterschade.

1.3 – Artikelen afkomstig uit diefstal
Indien blijkt dat ingebrachte artikelen afkomstig zijn uit diefstal zal de politie hiervan direct op de hoogte gebracht worden.

1.4 – Namaak artikelen
De inbreng van namaakgoederen is niet toegestaan. Verkoop kan gezien worden als een misdrijf volgens artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht. Als blijkt dat hier sprake van is, dan geven wij uw persoonsgegevens door aan SNB–React en zouden zij namens de rechthebbende of merkhouder aangifte van merkvervalsing kunnen doen. De inbrenger vrijwaart Klaer Fashion van aansprakelijkheid en houdt de onderneming en haar eigenaars buiten rechte” mocht blijken dat de ingebrachte goederen bestempeld worden als “”namaak””

1.5 – Verkoop en opbrengst
Klaer Fashion bepaalt de verkoopprijs en vooraf wordt aangegeven welk percentage van de opbrengst wordt ingehouden door klaer fashion als bemiddelingskosten tussen de inbrenger en de koper.

1.6 – Retour
Na inbreng blijven artikelen maximaal 6 maanden voor verkoop in de winkel, mits anders afgesproken. Onverkochte artikelen kunnen tot uiterlijk 2 weken na het verloop van de maximale verblijfsduur in de winkel, en na afspraak, worden opgehaald. Na deze periode wordt een goede bestemming voor uw artikelen gezocht.

1.7 – Privacy
Klaer Fashion houdt uw persoonsgegevens om een klantenbestand samen te stellen en om u op de hoogte te houden. Met uitzondering van de situatie zoals genoemd in 1.3 en 1.4 worden uw gegevens niet aan derden verstrekt en zullen vertrouwelijk worden behandeld. klaer fashion stelt het op prijs als adreswijzigingen worden gemeld.

 

       2 – Kopen:

2.1 – Aankoop
Klaer Fashion is geen eigenaar van de door de koper gekochte artikelen en garandeert niet dat alle artikelen volledig met de door de inbrenger gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de aankoop (zie ook 2.3 ruilen).
 
2.2 – Prijzen en betaling
De door klaer fashion vermelde prijzen zijn inclusief BTW en bij betaling heeft pinnen onze voorkeur (bankpas of creditcard)

2.3 – Ruilen
Klaer Fashion is geen eigenaar van de artikelen en accepteert als zodanig geen retour gebrachte artikelen.
De klanten worden geacht een tweedehands artikel met extra zorg te beoordelen zoals, maar niet uitsluitend, op properheid, kwaliteit, eventuele schade en echtheid. Indien blijkt dat het gekochte artikel afkomstig is uit diefstal dan adviseren wij u om aangifte te doen en indien blijkt dat het een zogenaamd namaak artikel betreft om contact op te nemen met SNB-React. (zie http://www.react.org )

Comments are closed.